Ochrana osobních údajů

Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě těchto internetových stránek cítili dobře. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám podle možností obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na email info@apartmanusikorek.cz, kde jsem vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Při vaší návštěvě těchto internetových stránek zaznamenává webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které přicházíte, webové stránky, které zde navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci vyplnění formuláře, objednání pobytu, stažení e-booku.

Bezpečnost

Ing.Zuzana Sikorová přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila všechny zde vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Používám vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chci vaše údaje použít k tornu, abych vás mohla informovat o svých službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Na těchto internetových stránkách používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky.

Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili tyto stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zavazuji se plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako zákazníka. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu

Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Ing. Zuzany Sikorové (IČ 01935348, sídlo: Platanová 1065, 252 42 Jesenice, email: info@apartmanusikorek.cz), jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích.